Visitation

Som regel bliver vi ringet op, hvor en kommunal sagsbehandler, forældre eller lærer, forespørger på en eventuelt kommende elev. Hvis denne første kontakt ikke på forhånd udelukker den kommende elev, anmoder vi om at få tilsendt relevant materiale.

Næste trin er et visiterende møde med de relevante personer, f.eks. kommende elev, en lærere eller pædagog, sagsbehandler eller anden relevant person, hvor vi på baggrund af både det tilsendte materiale og fysiske møde får mulighed for yderligere afklaring.

Ved dette besøg får den kommende elev mulighed for at se Gro og høre om, hvordan vi arbejder og for at stille spørgsmål til stedet, og vi får mulighed for at fortælle om vores forventninger og det at gå hos os som elev.

Herefter beder vi personen om at gå hjem i fred og ro og snakke med forældre, lærer om hvad de synes om Gro, og bl.a. finde ud af, om der var mere, de skal have spurgt om. Hvis personen har mod på at starte og siger ja, kan vi aftale de nærmere konkrete detaljer omkring startdato, transport mm.