Musik

På GRO Akademi spiller og synger vi meget både til arrangementer og i dagligdagen. Derfor har vi over de seneste par år fået opbygget et rigtig godt musiktilbud for vores elever.

For tiden underviser vi i følgende:

Sang og musik

Gennem toner, klange, meditation, rytmer og sang skabes der et rum hvor eleven i trygge rammer kan gro og i eget tempo og udvikle evnen til at udtrykke sig. Vi arbejder retorisk både med sangteknikker og taleteknikker. Formålet er, at eleven skal blive tryggere ved lyden af egen stemme og få mere mod på at eksperimentere med den og gennem sang udtrykke tanker og følelser, som kan være vanskelige at præcisere med ord alene.

Musikterapeutisk arbejde er den systematiske brug af musik – at synge, spille og lytte aktivt til musik – for at give vores elever nye muligheder. Det kan være muligheder for at etablere eller genetablere manglende eller tabt fysisk eller psykisk funktion, muligheder for at finde livskvalitet og håb i perioder med alvorlig sygdom og krise, eller det kan være en legende udvikling og næring af kommunikationen og samværet med andre mennesker. Vores undervisere bruger den personlige relation og det musikalske samvær til at imødekomme mange forskellige behov hos vores elever.

Musikterapeutisk arbejde kan gøre en forskel i hele livsforløbet, fra den allertidligste fase for moderen og det ufødte barn under svangerskabet til den allerseneste for den døende og de pårørende i livets sidste timer.

GRO’s musiktilbud gavner og udvikler vores elever med fysiske, psykiske, eksistentielle, åndelige, sociale og personlige problemer.

Trommeundervisning

Vi tilbyder trommeundervisning, der møder eleverne præcis der, hvor de er. Formålet, udover kendskab til koordination gennem rytmerne, er at skabe en bedre jordforbindelse og kropsbevidsthed. 

Elektronisk musik

Studie Lokum

GRO’s eget lydstudie “Studie Lokum” producerer elektronisk musik og taleprogrammer, som kan være dokumentariske og fiktive. Disse udgives løbende på youtube. I december producerede eleverne eksempelvis en adventskalender i 4 afsnit. Ligeledes bliver den elektroniske musik også udgivet løbende på youtube.

Formålet med både musikken og taleprogrammerne er at understøtte og udvikle elevernes evner til at udtrykke sig gennem musik og historier. Eleverne er med i alle led i produktionen og får derigennem en umiskendelig ejerskabsfølelse af det endelige produkt. 

Forskning viser, hvordan en række netværk i hjernen, inklusiv områder, der er ansvarlige for motorik, følelser, samhørighed og kreativitet, bliver aktiveret, når vi beskæftiger os med musik. Derfor tilbyder vi musik. (How music touches the brain)

Professor Petri Toiviainen, University of Jyväskylä,