Husregler Gro akademi

Husregler er udarbejdet i fællesskab med vore elever når vi holder ”Sandhedens halve time”.

For at alle her på Gro kan føle sig trygge og godt tilpas er det nødvendigt, at alle opfører sig ordentligt og hensynsfuldt over for hinanden.

Det betyder at:

 1. Man må ikke ryge, drikke eller tage stoffer og man må ikke komme på Gro hvis man er påvirket af alkohol og eller stoffer.
 2. Man må gerne tale pænt om dem som ikke er her.
 3. Alle skal tale pænt til hinanden.
 4. Man skal ikke tale dårligt om folk som ikke er tilstede.
 5. Ingen mobning. Vi skal alle være søde ved alle. Man må gerne drille for sjov men hvis nogen siger stop skal der stoppes.
 6. Når man har brugt nøglen til W.C. ’et skal den altid lægges på plads igen.
 7. Vi må ikke holde nogen ude og hvis der er en som ikke er med i fællesskabet skal alle være opmærksom på at inddrage den person som ikke er med. så alle føler sig velkommen og så ingen føler sig alene.
 8. Vi skal være endnu mere opmærksom på at bestikket glas o.sv. er rent inden det sættes på plads.
 9. Man må ikke stjæle og man skal ikke røre andres ting uden at få lov.
 10. Hvis man er irriteret på en person skal man gå til Steina eller Henrik, eller andet underviser.
 11. Du skal tale i et sprog der ikke generer eller støder andre, her hjælper personalet dig med at definere, hvad der er god omgangstone.
 12. Du skal rydde op efter dig selv, hjælpe med at holde orden i Gros lokaler.
 13. Du skal vise hensyn til andre og respekterer at mennesker er forskellige.
 14. Benyttelse af radio og TV m.v. samt anden støjende adfærd må ikke finde sted, hvis det kan virke generende for andre.