Vi tilbyder

STU

På GRO STU tilbydes der undervisning indenfor en række kreative og alment dannende fag, alt lige fra grafisk design til madlavning ...

AKTIVITETSTILBUD

GRO Akademis aktivitets– og samværstilbud er med sigte på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder og af livsvilkårene ...

RESSOURCEFORLØB

Vi har ressourceforløb for voksne og unge som i en periode har behov for at opbygge sig selv menneskeligt, socialt og fagligt ...

PRAKTIK

Vi kan tilbyde praktik på GRO Akademi for dem, som kunne have interesse i at være elev hos os.