For os handler det ikke om, hvordan vi takler de unges modstand, men om, hvordan vi skaber et trygt rum, så vores elever ikke behøver at gå i forsvar.

Vi ønsker at være et moderne og visionært undervisningssted, der hylder menneskelivets mangfoldighed som en værdi i sig selv fordi, det mener vi, at der er et stort behov for. Vi på Gro ser først og fremmest hinanden som medmennesker, der har et grundlæggende behov for at føle, at man har en værdi. Dernæst er vi mennesker med forskellige unikke særheder og udfordringer. Vi på Gro har ambitioner om, at de unge føler at det er ok, at være sig selv og lærer at stå ved sig selv. Det handler om at finde ud af, hvor man oplever at høre til, og hvem man er i den store sammenhæng.

Det samfund, som vi er en del af og som vores elever også er vokset ud af, har store ambitioner om at leve op til standarder, men menneskelivet er svært at standardisere. Heldigvis! Netop derfor ses der i disse år mange unge med forskellige former for angst og som falder udenfor, fordi de ikke formår at passe ind i standarder.

Eleverne får mulighed for at udtrykke sig og derved få en fornemmelse af, hvem de selv er. Vi ser at æstetikken er en fantastisk ramme, hvori eleverne kan opleve fornemmelse af tilhør, fællesskab og fornemmelse af, at det de selv kan skabe, er værdifuldt, betydningsfuldt og dejligt. Eleverne får mulighed for at finde deres egen vej, der ikke påduttes af andre. Der er meget der tyder på, at især udsatte målgrupper kan drage nytte af kunst, kultur og natur fordi fagene rammer det i os mennesker, som vi er fælles om, frem for det, der adskiller. Fagene kan hjælpe eleverne til at få ejerskab over deres egen krop og fornemmelser. At få fornemmelse af sin egen krop hæmmer angst og fremmedgørelse og øger værdighed og medborgerskab hos vores elever. Det inspirer til en ”vi” følelse frem for en ”dem” og ”os” følelse, som mange af disse elever har følt, fordi de ikke har følt, at de kunne passe ind i de samfundsmæssige rammer, der har eksisteret.

Elevernes udbytte af undervisningen handler om et meget subtilt og komplekst samspil imellem det relationelle samspil eleverne imellem, det relationelle samspil mellem underviserne og eleverne, og naturligvis hvordan aktiviteterne tilrettelægges. Desuden har det pædagogiske rum vi befinder os i betydning. Dyrene, naturen, musikken, maden, duften og materialerne tilbyder forskellige stemninger, som vi er meget bevidst om at bruge aktivt.

Mange af de unge, som kommer her på Gro, har haft rigtig dårlige erfaringer med deres skoletid. De har haft oplevelsen af at ikke at passe ind i gængse standarder og oplevelsen af at mange udefra har skulle komme med vurderinger af dem. Det kan give en form for fremmedgørelse.

Undersøgelser viser, at social udelukkelse har betydelig negativ biologisk effekt. Når man har dårlig kontakt med andre, formindskes følelsen af socialt tilhørsforhold. Mange af de unge oplever ofte tristhed og frygt. Ved at sørge for gode og positive glædesfyldte oplevelser og færre dårlige oplevelser, kan det medføre større åbenhed og bredde i tænkning og handling samt et øget engagement i ressourceopbyggende aktiviteter blandt de unge.

Vi arbejder seriøst og bevidst med kunst og natur som metode og middel til at få kontakt til de ressourcer som eleverne har. Vi er ikke et beskæftigelsestilbud. Vi arbejder bevidst og målrettet med vores elever.

Det er vores erfaring igennem mange år, at kunst, musik, natur, yoga, dyr, mindfulness, havearbejde og sanselig madlavning kan være meget livgivende oaser, der hjælper vores elever til at komme ud af ensomhed, isolation, depression, angst og i sidste ende giver dem det overskud, de har brug for, for at finde deres vej i livet.