Vi tilbyder ressourceforløb for voksne og unge, som i en periode har behov for at opbygge sig selv menneskeligt, socialt og fagligt for i sidste ende at blive klar til job eller uddannelse og derved komme videre i deres personlige udvikling. Et ressourceforløb hos os er en kombination af en beskæftigelsesrettet, en social og en sundhedsmæssig indsats.

 • Virksomhedspraktik med støtte.
 • Metoder i at håndtere angst eller stress (mindfulness).
 • Køkken og have.
 • Hjælp til at finde ud af om og hvilken uddannelse, du skal have.
 • Smykkedesign/kunsthåndværk.

Formålet med et ressourceforløb på GRO er, at du får det så godt, at det er med til at forbedre din arbejdsevne, så du på sigt kan få en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet – for eksempel et fleksjob. Det langsigtede mål kan også være, at du på et tidspunkt bliver i stand til at få en eller anden form for uddannelse.

 • Et ressourceforløb varer fra 1 til 5 år og består af forskellig støtte og hjælp enten samtidig eller i forlængelse af hinanden.
 • For at få et ressourceforløb kræver det, at du har flere svære problemer med for eksempel fysisk sygdom, psykisk lidelse, din sundhedstilstand eller socialt.
 • Kommunen skal vurdere, at du har behov en langvarig støtte fra flere forskellige afdelinger i kommunen, og at det er muligt at give dig en samlet indsats, der kan forbedre dine muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
 • Ressourceforløb er først og fremmest beregnet til borgere under 40 år. Borgere over 40 år kan normalt også godt få tilbudt et ressourceforløb.
 • Ressourceforløb kan bevilges både til modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse for fleksjobbere, førtidspension eller til borgere, der ikke modtager offentlig forsørgelse.
 • Under et ressourceforløb får du en ressourceforløbsydelse fra kommunen, der mindst svarer til kontanthjælp og er uafhængig af din formue og din ægtefælles eller samlevers formue og indtægter.