Vi har ressourceforløb for voksne og unge som i en periode har behov for at opbygge sig selv menneskeligt, socialt og fagligt, for i sidste ende at blive klar til job eller uddannelse  og derved komme videre i deres personlige udvikling. Et ressourceforløb hos os, er en kombination af en beskæftigelsesrettet, en social og en sundhedsmæssig indsats.

 • Virksomhedspraktik med støtte.
 • Metoder i at håndtere angst eller stress (mindfulness).
 • køkken/have.
 • Hjælp til at finde ud af, om og hvilken uddannelse du skal have.
 • Smykkedesign/kunsthåndværk.

Formålet ved et ressourceforløb på Gro er at du får det så godt, at det er med til at forbedre din arbejdsevne, så du på sigt kan få en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet – for eksempel et fleksjob. Det langsigtede mål kan også være, at du på et tidspunkt bliver i stand til at få en eller anden form for uddannelse.

 • Et Ressourceforløb varer fra 1 til 5 år og består af forskellig støtte og hjælp enten samtidig eller i forlængelse af hinanden.

 • For at få et Ressourceforløb kræver det, at du har flere svære problemer med for eksempel fysisk sygdom, psykisk lidelse, din sundhedstilstand eller socialt.

 • Kommunen skal vurdere, at du har behov en langvarig støtte fra flere forskellige afdelinger i kommunen, og at det er muligt at give dig en samlet indsats, der kan forbedre dine muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 • Ressourceforløb er først og fremmest beregnet til borgere under 40 år. Borgere over 40 år kan normalt få tilbudt et Ressourceforløb.

 • Ressourceforløb kan bevilges både til modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse for fleksjobbere, førtidspension eller til borgere, der ikke modtager offentlig forsørgelse.

 • Under et Ressourceforløb får du en ressourceforløbsydelse fra kommunen, der mindst svarer til kontanthjælp og er uafhængig af din formue og din ægtefælles eller samlevers formue og indtægter.