På Gro STU tilbydes der undervisning indenfor en række kreative og alment dannende fag, alt lige fra grafisk design til madlavning. I kraft af vores centrale beliggenhed og markante hus, har vi mulighed for at være i tæt kontakt med lokalsamfundet.

Gro er i tæt dialog med lokale virksomheder og foreninger, dette giver vores undervisning gode betingelser for at den unge for en så realistisk tilgang til arbejdslivet.

På Gro STU arbejder vi med en individuel og anerkendende tilgang til eleverne, hvor mål og indhold tilrettelægges og udarbejdes i tæt samarbejde med den enkelte elev. Eleverne evalueres løbende, og lærerne samarbejder om at styrke eleverne på alle planer – personligt, socialt og fagligt.

Al undervisning på uddannelsesstedet skal øge elevernes selvværd og selvstændighed og udvikle gode faglige kundskaber og ikke mindst den unges sociale kompetencer.

Den 3-årige uddannelse, henvender sig til unge mellem 16 og 25 år. Uddannelsens målgruppe er til unge med særlige behov. Dette omfatter blandt andet unge med autisme, unge med psykiske lidelser/ psykisk sårbarhed samt unge med erhvervet/medfødt hjerneskade.

Vi visiterer i samarbejde den unge, for at sikre at det er det rigtige sted og at der er god mulighed for at den unge passer godt ind til stedet men også til de andre elever, så der er de bedste muligheder for et godt socialt miljø på stedet. Den unge vil under hele forløbet hos Gro have en kontakt person.

Vi lægger stor vægt på at lave en individuel plan for den unge.

– Ungdomsuddannelsen indeholder både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed.

– Ungdomsuddannelsen udgør en ny start, hvor muligheder og færdigheder afprøves.

– Ungdomsuddannelsen giver tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer, få venner mm.

– De unge uddannes til at mestre forskellige faglig funktioner, og efter endt uddannelse selvstændigt og i samarbejde med andre kan varetage et eller flere arbejdsområder indenfor selvvalgte fagområder.

– De faglige kompetencer har til formål at styrke og opbygge selvværd, selvstændighed, så en dagligdag bliver nemmere at håndterer og på sigt giver øget mulighed for at deltage i voksen- og samfundslivet, også i erhvervsmæssig øjemed.

På Gro STU, vil den kreative indlæring være i fokus, også når det drejer sig om undervisning i almene fag såsom regning, dansk og engelsk. Der vil blive arbejdet projektorienteret og i tematikker hvor den unge også vil indgå i kortere workshops.

Den daglige undervisning vil tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og hvis formål er at udvikle den personlige, faglig udfoldelse og udfordring inden for følgende: Kunst, design, håndarbejde, have, mm. Alle tilknyttede undervisere på Gro Akademi er faguddannede inde for deres specialområde, og sætter denne faglighed højt.

Dansk, engelsk, matematik, livskundskab, samfund og praktisk computerbrug. Kunst, design, grafisk design, håndarbejde og musik.

Derudover vil eleverne også få tilbudt undervisning i: Krop og sundhed herunder: Mindfulness, yoga/kropsfornemmelse og naturoplevelse. Bo undervisning, herunder madlavning, køkken og have.

På Gro kan vi tilbyde praktik hos faste samarbejdsparter fra fem dage til en måned. Vi vil også hjælpe til at finde helt særlige ønsker/interesseområder hvis en elev har et helt konkrete ønsker herom.

Faste Praktik aftaler hos følgende: 

  • Lejre Dyreklinik
  • Rytter Anne Marie Veistrup
  • Hvalsø Biograf
  • Kong Georgs kontor
  • Mikkel Friis-Holm Ottosen chokolade
  • Comwell Roskilde
  • Super Brugsen Hvalsø
  • Hvalsø bibliotek.

Vi er hele tiden i gang med at finde flere steder

Ved afslutningen af uddannelsen vil der udfærdiges et kompetencebevis, der beskriver elevens faglige, sociale og personlige kompetencer, sammen med en beskrivelse af elevens uddannelsesforløb. Der vil også blive lavet et porte folie som viser/dokumenterer elevens arbejder gennem uddannelsen.

 

Ungdomsmiljø:

Udover selve uddannelsesdelens aktiviteter, vil vi skabe en ramme om en ungdomskultur som opstår på en så naturlig måde som muligt, der vil blive holdt særlige arrangementer, musik, hygge mad aftner og meget mere.

Det betyder meget for os at understøtte det sociale ungdomsmiljø. Derfor sætte vi den sociale læring højt og har stor fokus på det relationelle, så vi på bedste vis kan skabe tryghed, tillid og samhørighed hos den unge.