På GRO STU tilbydes der undervisning indenfor en række kreative og alment dannende fag, alt lige fra grafisk design til madlavning. I kraft af vores centrale beliggenhed og markante hus har vi mulighed for at være i tæt kontakt med lokalsamfundet.


GRO er i tæt dialog med lokale virksomheder og foreninger, dette giver vores undervisning gode betingelser for, at den unge får en så realistisk en tilgang til arbejdslivet som muligt.


På GRO STU arbejder vi ud fra en individuel og anerkendende tilgang til eleverne, hvor mål og indhold tilrettelægges og udarbejdes i tæt samarbejde med den enkelte elev. Eleverne evalueres løbende, og lærerne samarbejder om at styrke eleverne på alle planer – personligt, socialt og fagligt.


Al undervisning på uddannelsesstedet skal øge elevernes selvværd og selvstændighed og udvikle gode faglige kundskaber og ikke mindst den unges sociale kompetencer.

Den 3-årige uddannelse henvender sig til unge mellem 16 og 25 år. Uddannelsens målgruppe er unge med særlige behov. Dette omfatter blandt andet unge med autisme, unge med psykiske lidelser/ psykisk sårbarhed samt unge med erhvervet eller medfødt hjerneskade.

Vi visiterer i samarbejde den unge for at sikre, at det er dette rigtige sted for den enkelte, og vi vurderer, dels om der er god mulighed for, at den unge passer godt ind på vores sted, og dels om den unge passer ind i gruppen af elever, så der er de bedste vilkår for et godt socialt miljø på stedet. Den unge vil under hele forløbet hos GRO have en kontaktperson.

Vi lægger stor vægt på at lave en individuel plan for den unge.

– Ungdomsuddannelsen indeholder både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed.

– Ungdomsuddannelsen udgør en ny start, hvor muligheder og færdigheder afprøves.

– Ungdomsuddannelsen giver tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer, få venner mm.

– De unge uddannes til at mestre forskellige faglige funktioner og efter endt uddannelse selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne varetage ét eller flere arbejdsområder indenfor selvvalgte fagområder.

– De faglige kompetencer har til formål at styrke og opbygge selvværd og selvstændighed, så en dagligdag bliver nemmere at håndtere og på sigt giver øget mulighed for at deltage i voksen- og samfundslivet også i erhvervsmæssigt øjemed.

På GRO STU, vil den kreative indlæring være i fokus, også når det drejer sig om undervisning i almene fag såsom regning, dansk og engelsk. Der vil blive arbejdet projektorienteret og i tematikker, hvor den unge også vil indgå i kortere workshops.

Den daglige undervisning vil tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og formålet er at udvikle den personlige og faglig udfoldelse og udfordring inden for følgende: kunst, design, håndarbejde, have, musik mm. Alle tilknyttede undervisere på GRO Akademi er faguddannede inde for deres specialområde og fagligheden sættes højt.

Dansk, engelsk, matematik, livskundskab, samfund, praktisk computerbrug, kunst, design, grafisk design, håndarbejde sang og musik.

Derudover vil eleverne også få tilbudt undervisning i krop og sundhed. Herunder: mindfulness, yoga/kropsfornemmelse og naturoplevelse, bo-undervisning, madlavning, køkken og have.

På GRO kan vi tilbyde praktikforløb hos faste samarbejdspartere fra fem dage til op til en måned. Vi vil også hjælpe til at finde helt særlige ønsker/interesseområder, hvis en elev har et helt konkrete ønske herom.

Faste praktikaftaler hos følgende: 

  • Lejre Dyreklinik
  • Rytter, Anne Marie Veistrup
  • Hvalsø Biograf
  • Kong Georgs kontor
  • Mikkel Friis-Holm Ottosen chokolade
  • Comwell Roskilde
  • Super Brugsen, Hvalsø
  • Hvalsø bibliotek.

Vi er hele tiden i gang med at finde flere steder.

Ved afslutningen af uddannelsen vil der udfærdiges et kompetencebevis, der beskriver elevens faglige, sociale og personlige kompetencer sammen med en beskrivelse af elevens uddannelsesforløb. Der vil også blive lavet et porte folie som dokumenterer elevens arbejder gennem uddannelsesforløbet.

Ungdomsmiljø:

Udover selve uddannelsesdelens aktiviteter vil vi skabe en ramme om en ungdomskultur, som opstår på en så naturlig måde som muligt, så der vil blive afholdt særlige arrangementer med eksempelvis musik, mad, hygge og meget mere.
Det betyder meget for os at understøtte det sociale ungdomsmiljø. Derfor sætte vi den sociale læring højt og har stor fokus på det relationelle, så vi på bedste vis kan skabe tryghed, tillid og samhørighed hos den unge.