Gro STU (Særligt tilrettelagt undervisning)

På GRO STU tilbydes der undervisning indenfor en række kreative og alment dannende fag, alt lige fra grafisk design til madlavning. I kraft af vores centrale beliggenhed og markante hus har vi mulighed for at være i tæt kontakt med lokalsamfundet.


GRO er i tæt dialog med lokale virksomheder og foreninger, dette giver vores undervisning gode betingelser for, at den unge får en så realistisk en tilgang til arbejdslivet som muligt.


På GRO STU arbejder vi ud fra en individuel og anerkendende tilgang til eleverne, hvor mål og indhold tilrettelægges og udarbejdes i tæt samarbejde med den enkelte elev. Eleverne evalueres løbende, og lærerne samarbejder om at styrke eleverne på alle planer – personligt, socialt og fagligt.


Al undervisning på uddannelsesstedet skal øge elevernes selvværd og selvstændighed og udvikle gode faglige kundskaber og ikke mindst den unges sociale kompetencer.

Ungdomsmiljø:

Udover selve uddannelsesdelens aktiviteter vil vi skabe en ramme om en ungdomskultur, som opstår på en så naturlig måde som muligt, så der vil blive afholdt særlige arrangementer med eksempelvis musik, mad, hygge og meget mere.
Det betyder meget for os at understøtte det sociale ungdomsmiljø. Derfor sætte vi den sociale læring højt og har stor fokus på det relationelle, så vi på bedste vis kan skabe tryghed, tillid og samhørighed hos den unge.