Aktiviteter med dyr

Vi mennesker er ved at genopdage, at naturen kan medvirke til at opfylde vores grundlæggende behov for at nære omsorg og forbinde os med os selv og andre. På Gro arbejder vi meget med kontakten mellem dyr og mennesker. Der kan opstå noget meget smukt og unikt i denne kontakt, som vi ser hver gang, vi er sammen med dyrene. Der er overvældende evidens for, at menneskers sundhed og trivsel afhænger af kvaliteten af socialt forbundethed (i særdeleshed berøring) gennem hele livet.

Forskere foreslår, at det at drage omsorg for en nærtstående anden kan lindre depression og ensomhed. Det ser ud til, at dyr kan tjene som trygge omsorgsgivere, med hvem alle kan udtrykke og modtage hengivenhed selv i offentlighed. For vores elever har fællesskab og kontakt ofte været svært, hvorfor de har manglet oplevelser af nærhed og social forbundethed.

Vi ser, at samværet med dyrene er rigtig god undervisning, hvor det bliver muligt for eleverne at få kontakt med netop empatien, omsorgen, hengivenheden og fællesskabsfølelsen i sig selv. Det er vores oplevelse, at alle dyr kan have den funktion at være modtagende over for menneskers sorg, vrede, glæde, ked-af-det-hed eller noget andet.