Vi tilbyder vores elever meditation såfremt de har lyst til at prøve det. Vores erfaring er at meditation er en effektiv interventionsform, der kan være med til at kultivere opmærksomhed, således at det kan skabe særlige muligheder for deltagelse, samspil, trivsel og læring. Dermed kan meditation åbne for deltagelsesmuligheder, socialt som fagligt samt øge trivsel og livsmod.

Meditation en meget gamle teknik som gennem lang tid har været anvendt som en metode til at vende opmærksomheden fra den ydre verden ind i den indre verden.

For få år siden ville ordet meditation øjeblikkeligt få de fleste til at tænke på Østen, på klostertilværelse eller et liv i tilbagetrukket ensomhed. I dag er meditation blevet en del af dagliglivet for flere og flere mennesker i Vesten. Der er et stort behov for meditation i verden i dag hvor livet ofte er hektisk og en meget stresset tilværelse. Flere og flere hægtes af i den menneskelige kamp for velstand og uddannelse i Danmark og andre lande.

 

Historien viser at mennesket har praktiseret og kendt meditation i alle tidsperioder og i alle store kulturer. Derfor er meditation ikke noget nyt i menneskers historie. Det vi vil gøre, er at inddrage denne gamle tradition ind i undervisning som et redskab til at få mere livskvalitet i både uddannelses perioden og et redskab som er til stor hjælp i dagligdagen.

Hvornår det første menneske satte sig ned for at meditere er der ingen sikre oplysninger om, men det er sikkert, at idéen på et tidspunkt blev undfanget – idéen om at meditation var en vej til at søge ind ad og søge svar ved livets store spørgsmål og indsigt i menneskets muligheder skulle søges i det indre univers og ikke i det ydre.


Tilsyneladende har mennesket både kendt og praktiseret meditation i alle tidsperioder og i alle store kulturer. Ofte var meditationsmetoderne en uadskillelig del af det religiøse system. Mange tror, at meditation er en østlig tradition, og at metoderne er fremmede for den vestlige kultur. Men sandheden er at meditation altid har været en integreret del af den kristne religion.

Vi som undervisere har mange års erfaring i meditation og meditations teknikker og derfor er det en selvfølgelig for os at inddrage meditation som en naturlig del af undervisningens praksis.

 

“Alle kan meditere og det handler om at finde stilhed inde i dig!”

Vi har alt for mange tanker kørende, vi har brug for at finde egne svar og høre os selv? Vi vil undervise i enkle tekniker, som vil hjælpe eleverne med at finde ro og slukke for den mentale og følelsesmæssige støj!

På Gro vil meditation være et tilbud for dem som ønsker det.

Formålet med undervisning i meditation er at øve den mentale proces rettet mod et bedre liv og bedre evne til at arbejde målbevidst frem til en vision i sin egen proces og uddannelse. Meditation kan defineres som koncentreret og systematisk tænkning. Vi ved, at mennesket kan opnå stor styrke ved hjælp af koncentreret og målrettet tænkning.   Vi mener at inddrage meditation ind i almen undervisning er at give eleverne et værktøj til at selv skabe en harmoni i sin dagligdag, som vil gavne dem under deres uddannelsesforløb, og noget de kan bruge resten af livet.

Formålet med meditation er at gøre det muligt for det enkelte menneske at blive en ydre af det, det virkeligt er inderst inde. I meditation giver den ydre virkelighed adgang til en mere rolig og en dybere kerne i sig selv. Man kan sige, at meditationens virkelige mål er, at blive den, du er. Gennem meditation kan du afsløre det skjulte kerne i dig selv, som befinder sig i dine indre dybder.

Der skal kun nogle meget enkle meditationer med åndedrættet til at giver ro og energi og en hvilen i sig selv. Derfor er det muligt for alle mennesker at være med til undervisningen.

I en travl hverdag kan det være svært at komme i ro og få kontakt med sin indre styrke og dømmekraft. Det oplever både unge og gamle mennesker. Alle kan reagere ved at blive stressede eller ”ude af sig selv”. Derfor er det vigtigt at arbejde med at fokusere og mærke sig selv og andre. Vi skal ikke vende os væk fra verden, fordi vi føler os pressede. Vi skal åbne os mod verden, fordi vi har lyst til at lære, udforske, skabe og vokse som individer.

Selve meditationsprocessen består grundlæggende af mange stadier eller trin, hvor det ene trin forudsætter det næste. På Gro vil vi fokusere på de første og mest enkle stadier som vil gavne vores elever i deres uddannelse og daglige liv.

De første trin er:

  1. Koncentration. Fokuseret opmærksomhed
  2. Meditation. Forlænget fokusering af opmærksomheden

Koncentrationer fokuseret opmærksomhed. Ordet “koncentration” stammer fra det latinske “concentrare”, som betyder “at centrere” eller “at samle i ét midtpunkt”. Denne første fase i meditationen drejer sig derfor om at fokusere tænkeevnen.

Meditation er forlænget fokusering af opmærksomheden. Ordet “meditation” stammer også fra latin, og betyder “dyb iagttagelse” eller “refleksion”. På dette trin fastholdes tanken på en bestemt idé.

Selve målet med meditationsundervisningen er:

  • at give redskaber til at skabe indre ro.
  • at forebygge stress og styrke kontakten med det indre og det ydre.
  • At kunne balancere i en hektisk hverdag og opnå stilhed, og den indre styrke  som findes i os alle.