Meditation

Vi tilbyder vores elever meditation, såfremt de har lyst til at prøve det. Vores erfaring er, at meditation er en effektiv interventionsform, der kan være med til at kultivere opmærksomhed, således at det kan skabe særlige muligheder for deltagelse, samspil, trivsel og læring. Dermed kan meditation åbne for deltagelse, socialt som fagligt samt øge trivsel og livsmod.

Meditation en meget gamle teknik til at vende opmærksomheden fra den ydre verden ind i den indre verden.

For få år siden ville ordet meditation øjeblikkeligt få de fleste til at tænke på Østen, på klostertilværelse eller et liv i tilbagetrukket ensomhed. I dag er meditation blevet en del af dagliglivet for stadigt flere mennesker i Vesten. Der er et stort behov for meditation i verden i dag, hvor manges tilværelse er hektisk og stressende.

Flere og flere hægtes af i menneskets daglige kamp for velstand og uddannelse i Danmark og andre velstillede lande.
Historien viser, at mennesket har praktiseret og kendt meditation i alle tidsperioder og i alle store kulturer. Derfor er meditation ikke noget nyt i menneskets historie.

Meditation er en vej til at søge indad og søge svar på livets store spørgsmål, og netop indsigten i menneskets muligheder kan søges i det indre univers og ikke i det ydre.

Det, vi vil gøre, er, at inddrage denne gamle tradition i undervisningen som et redskab til at få mere livskvalitet i både uddannelsesperioden og i dagligdagen.

Vi som undervisere har mange års erfaring i meditation og meditationsteknikker og derfor er det en selvfølgelig for os at inddrage meditation som en naturlig del af undervisningens praksis.