Vi tilbyder vores elever meditation, såfremt de har lyst til at prøve det. Vores erfaring er, at meditation er en effektiv interventionsform, der kan være med til at kultivere opmærksomhed, således at det kan skabe særlige muligheder for deltagelse, samspil, trivsel og læring. Dermed kan meditation åbne for deltagelse, socialt som fagligt samt øge trivsel og livsmod.

Meditation en meget gamle teknik til at vende opmærksomheden fra den ydre verden ind i den indre verden.

For få år siden ville ordet meditation øjeblikkeligt få de fleste til at tænke på Østen, på klostertilværelse eller et liv i tilbagetrukket ensomhed. I dag er meditation blevet en del af dagliglivet for stadigt flere mennesker i Vesten. Der er et stort behov for meditation i verden i dag, hvor manges tilværelse er hektisk og stressende.

Flere og flere hægtes af i menneskets daglige kamp for velstand og uddannelse i Danmark og andre velstillede lande.
Historien viser, at mennesket har praktiseret og kendt meditation i alle tidsperioder og i alle store kulturer. Derfor er meditation ikke noget nyt i menneskets historie.

Meditation er en vej til at søge indad og søge svar på livets store spørgsmål, og netop indsigten i menneskets muligheder kan søges i det indre univers og ikke i det ydre.

Det, vi vil gøre, er, at inddrage denne gamle tradition i undervisningen som et redskab til at få mere livskvalitet i både uddannelsesperioden og i dagligdagen.

Vi som undervisere har mange års erfaring i meditation og meditationsteknikker og derfor er det en selvfølgelig for os at inddrage meditation som en naturlig del af undervisningens praksis.

“Alle kan meditere, og det handler om at finde stilhed inde i dig!”

Vi har alt for mange tanker kørende, og vi har brug for at finde egne svar og høre os selv. Vi vil undervise i enkle teknikker, som vil hjælpe eleverne med at finde ro og slukke for den mentale og følelsesmæssige støj!

På GRO vil meditation være et tilbud for dem, som ønsker det.

Formålet med undervisning i meditation er at træne den mentale proces rettet mod et bedre liv og bedre evne til at arbejde målbevidst frem til en vision i sin egen proces og uddannelse.


Meditation kan defineres som koncentreret og systematisk tænkning. Vi ved, at mennesket kan opnå stor styrke ved hjælp af koncentreret og målrettet tænkning. Vi mener, at inddragelse af meditation i almen undervisning er at give eleverne et værktøj til selv at skabe en harmoni i deres dagligdag, som vil gavne dem under deres uddannelsesforløb og give dem noget, de kan bruge resten af livet.

Formålet med meditation er at gøre det muligt for det enkelte menneske at etablere forbindelse og balance mellem det ydre og det indre. I meditation giver den ydre virkelighed adgang til en mere rolig og en dybere kerne i sig selv. Man kan sige, at meditationens virkelige mål er at blive den, du er. Gennem meditation kan du afsløre den skjulte kerne i dig selv, som befinder sig i dine indre dybder.


Der skal kun nogle meget enkle meditationer med åndedrættet til at give ro og energi og en hvilen i sig selv. Derfor er det muligt for alle mennesker at være med til undervisningen.


I en travl hverdag kan det være svært at finde ro og få kontakt med sin indre styrke og dømmekraft. Det oplever mennesker i alle aldre. Alle kan reagere ved at blive stressede eller ”ude af sig selv”. Derfor er det vigtigt at arbejde med at fokusere og mærke sig selv og andre. Vi skal ikke vende os væk fra verden, fordi vi føler os pressede. Vi skal åbne os mod verden, fordi vi har lyst til at lære, udforske, skabe og vokse som individer.

Selve meditationsprocessen består grundlæggende af mange stadier eller trin, hvor det ene trin forudsætter det næste. På GRO vil vi fokusere på de første og mest enkle stadier, som vil gavne vores elever i deres uddannelse og daglige liv.

De første trin er:

  1. Koncentration. Fokuseret opmærksomhed
    Ordet “koncentration” stammer fra det latinske “concentrare”, som betyder “at centrere” eller “at samle i ét midtpunkt”. Denne første fase i meditationen drejer sig derfor om at fokusere tænkeevnen.
  2. Meditation. Forlænget fokusering af opmærksomheden
    Meditation er forlænget fokusering af opmærksomheden. Ordet “meditation” stammer også fra latin, og betyder “dyb iagttagelse” eller “refleksion”. På dette trin fastholdes tanken på en bestemt idé.

Selve målet med meditationsundervisningen er:

  • at give redskaber til at skabe indre ro.
  • at forebygge stress og styrke kontakten med det indre og det ydre.
  • At kunne balancere i en hektisk hverdag og opnå stilhed og den indre styrke, som findes i os alle.