Aktiviteter

Vi på GRO sørger grundlæggende for at tilrettelægge aktiviteter ud fra en åben, modtagende indstilling, fordi der dermed er muligheden for ikke at skulle forholde sig vurderende til egne præstationer.

I denne indstilling og tilgang skaber vi rum for, at alle møder anerkendelse, at alle får en oplevelse af at være lige gode, og at alle kan noget i kraft af deres fascination over noget. Deri ligger muligheden for at dele oplevelser og at erfare, at ens oplevelser altid er rigtige. I den åbne modtagende indstilling åbnes der for indtryk og udtryk.
Her kan de unge bevæges og bevæge hinanden, hvilket hjælper de unge til at se sig selv og hinanden på nuancerede måder. Udvikling i processen er også udvikling i skaberen selv (eleven).

Det betyder at vores undervisning er kendetegnet ved at være mindre resultatorienteret og mere procesorienteret. Der er selvfølgelig meget forskel på, hvor eleverne er i deres egen proces, og for nogen er det vigtigt, at resultatet står mål med intentionerne. Vi har selvfølgelig blik for, at det også kan være en motivationsfaktor hele tiden at blive bedre og kunne udtrykke sig mere nuanceret.