Vi på Gro sørger grundlæggende for at tilrettelægge aktiviteter ud fra en åben modtagende indstilling, fordi deri ligger der muligheden for ikke at skulle forholde sig vurderende til sine egne præstationer.

I den åbne modtagende indstilling ligger der muligheden for, at alle er lige gode, at alle kan noget i kraft af, at de kan fascineres over noget. Deri ligger muligheden for at dele oplevelser, og at ens oplevelser altid er rigtige. I den åbne modtagende indstilling åbnes der for indtryk.

I den modtagelighed kan de unge bevæges og bevæge hinanden, hvilket hjælper de unge til at se sig selv og hinanden på nuancerede måder. Udvikling i processen er også udvikling i skaberen selv (eleven).


Det betyder at vores undervisning er kendetegnet ved at være mindre resultatorienteret og mere procesorienteret. Der er selvfølgelig meget forskel på, hvor eleverne er i deres egen proces og for nogen er det vigtigt, at resultatet står mål med intentionerne. Vi har selvfølgelig blik for, at det også kan være en motivationsfaktor hele tiden at blive bedre og kunne udtrykke sig.