I dag vil jeg blot strække mig i de nedfaldne blade svæve ud i rummet. Jeg vil give mig selv lov til at være barn, tryg i den Store Moders og Faders arme

Elisabeth Lesser, 2005

Vi benytter os af den dejlige natur i Lejre kommune. Vi tager især på gåture i Bistrupskovene ved Avn sø, Hejde overdrev. Vi har også gået ture ved fjorden, Lejre Vig ved Roskilde fjor og dele af den berømte Skjoldungesti.

Når vi tilrettelægger aktiviteter i naturen, bruger vi begrebet med naturen, fordi det skal vise, at det står i modsætning til aktiviteter mod naturen, hvor naturen i sin eget ret bliver reduceret, fordi den skal være en kulisse for løb, mountainbike, rapelling, træklatring osv.

 

 

Aktiviteter med naturen kan skabe mulighed for at respondere på det grundbehov alle mennesker har for at føle tilhør og behovet for at opleve at have en værdi i sig selv. Disse aktiviteter kan potentielt set udvikle selvværd. Når der tilrettelægges naturaktiviteter, der giver plads til at lytte og åbne sig for det, som møder én i øjeblikket, skabes et pædagogisk rum, hvor man kan genfinde sit ”faktiske nærvær med sig selv”. I et sådant øjeblik forlades den diskursive tænkning, og der gives plads til den spontane opmærksomhed. Når vi tilrettelægger aktiviteter, der skaber mulighed for at være i den spontane opmærksomhed, åbnes der for at spontaniteten i handlingernes og kontingensen i omgivelserne i samspil skaber nye bevægelser, der kan overskride det forventelige og forudsigelige i det, der er.

Aktiviteter med naturen kan f.eks. være vandreture, eller andre oplevelsesture, hvor omgivelserne er i fokus. Vi lægger vægt på at omgivelserne er forskelligartede og mangfoldige. Det kan være områder, hvor der er vand, lysninger, fuglesang. Der lægges vægt på at være i naturen hele året rundt uanset vejret. Der lægges vægt på muligheden for at blive fascineret. Det at gå ind under et træ og glædes over lyden af en fugl giver muligheden for at etablere en form for fællesskab.

Når vi tilrettelægger aktiviteter med naturen, så tilrettelægger vi det, så vi anvender de særlige kvaliteter naturen har, eller så de understøttes af naturfænomener. Vi lægger vægt på aktiviteter, hvor naturen er inspiration for oplevelser. Naturen er i vores undervisningssammenhæng en aktiv ligeværdige medspiller, som byder ind med inspiration, som de unge og voksne kan tage op på deres måder. Ved aktiviteter med naturen åbnes der op for mulighederne for, at et følelsesmæssigt og oplevende forhold til naturen kan opstå, et forhold, hvor vi er optaget af naturens sansemæssige kvaliteter, form, farve og dufte. I vores tilgang er naturen ikke underlagt et praktisk hensyn. Der er i stedet aktiviteter, der udspringer af spontaniteten i betydningen af selvforglemmelse.