Aktiviteter med naturen

I dag vil jeg blot strække mig i de nedfaldne blade svæve ud i rummet. Jeg vil give mig selv lov til at være barn, tryg i den Store Moders og Faders arme

Elisabeth Lesser, 2005

Vi benytter os af den dejlige natur i Lejre Kommune. Vi tager især på gåture i Bidstrupskovene ved Avnsø, Heide overdrev. Vi har også gået ture ved fjorden, Lejre Vig ved Roskilde fjord og dele af den berømte Skjoldungesti.

Når vi tilrettelægger aktiviteter i naturen, bruger vi begrebet “med naturen”, for det skal tydeliggøre modsætningen til aktiviteter mod naturen – altså sammenhænge, hvor naturen reduceres til kulisse for eksempelvis løb, mountainbike, rappelling, træklatring osv.

Aktiviteter med naturen kan skabe mulighed for at respondere på menneskets grundbehov; at høre til og at have værdi. Disse aktiviteter kan potentielt udvikle selvværd. Når der tilrettelægges naturaktiviteter, der giver plads til at lytte og åbne sig for det, som møder én i øjeblikket, der skabes et pædagogisk læringsrum, hvor man kan genfinde sit ”faktiske nærvær med sig selv”. I et sådant øjeblik forlades den diskursive tænkning, og der gives plads til den spontane opmærksomhed. Når vi er i den spontane opmærksomhed, åbnes der for et nærvær, som i at samspil med omgivelserne kan skabe nye bevægelser, der kan overskride det forventelige og forudsigelige.


Aktiviteter med naturen kan f.eks. være vandreture eller andre oplevelsesture, hvor omgivelserne er i fokus. Vi lægger vægt på, at omgivelserne er forskelligartede og mangfoldige. Omgivelserne kan være områder, hvor der er vand, lysninger eller fuglesang. Der lægges vægt på at være i naturen hele året rundt uanset vejret. Der lægges ligeledes vægt på muligheden for at blive fascineret. Det at gå ind under et træ og glædes over lyden af en fugl kan etablere en form for nærvær og fællesskab.

Når vi tilrettelægger aktiviteter med naturen, så tilrettelægger vi det, så vi anvender de særlige kvaliteter, naturen har, eller så de understøttes af naturfænomener. Vi lægger vægt på aktiviteter, hvor naturen er inspiration for oplevelser. Naturen er i vores undervisningssammenhæng en aktiv, ligeværdige medspiller, som byder ind med inspiration, som de unge og voksne kan tage til sig på deres egne måder. Ved aktiviteter med naturen åbnes der for mulighederne for, at et følelsesmæssigt og oplevende forhold til naturen kan opstå, et forhold, hvor vi er optaget af naturens sansemæssige kvaliteter, former, farver og dufte.
I vores tilgang til vores væren i naturen lægger vi stor vægt på, at vi er gæster, og vores oplevelser og aktiviteter udspringer af spontanitet og selvforglemmelse.