Aktivitetstilbud §104

Gro akademis aktivitets– og samværstilbud er med sigte på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder og af livsvilkårene og kan være et alternativ til beskyttet beskæftigelse. Formålet er, at der som udgangspunkt ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men at borgeren gives en mulighed for at komme hjemmefra og deltage i meningsfulde sociale aktiviteter og gøremål.