Gro akademis aktivitets– og samværstilbud er med sigte på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder og af livsvilkårene og kan være et alternativ til beskyttet beskæftigelse. Formålet er, at der som udgangspunkt ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men at borgeren gives en mulighed for at komme hjemmefra og deltage i meningsfulde sociale aktiviteter og gøremål.


Målgruppe
Lovgrundlag
Aktivitetstilbud inkluderer:
Tilkøb:
Målgruppe

– Personer i alderen 18 – 67 med autismespektrumforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade.
– Personer i alderen 18 – 67 med følger af omsorgssvigt, angst, udviklingshæmning, medfødt hjerneskade.
– Personer i alderen 18 – 67 med stressbelastning, tilknytningsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, udviklingsforstyrrelse af tale og sprog.
– Personer i alderen 18 – 67 med synsnedsættelse, autismespektrum, udviklingshæmning.

Lovgrundlag

Lov om Social Service §104:
“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets– og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.”

Aktivitetstilbud inkluderer:

Frokost 3 af ugens dage.

Tilkøb:

Der er mulighed for tilkøb af specielle ønsker i tilbuddet, f.eks. musik.