Selvom det at have forskellige funktionsnedsættelser eller andre former for udfordringer ikke i sig selv reducerer kreative evner, er der en stor sandsynlighed for, at den stigmatisering og følelse af at være udenfor, der kan ligger i at være udfordret med forskellige ”handicaps”, kan påvirke de kreative evner. Når de omgivelser, som eleverne har været en del af, definerer den funktionshæmmedes kompetencer, skabes en forestilling om, hvad det vil sige at være handicappet. Den forståelse som omgivelserne spejler forplanter sig i elevernes selvforståelse. Det ikke at stole på egne evner, er i sig selv negativt forstærkende og for den enkelte meget svær at bryde med. Derfor arbejder vi med at formidle en oplevelse af, at det i kunsten er legitimt at leve det anderledes ud.


Vi er flere undervisere på Gro, der har en kunstnerisk uddannelse enten fra kunstakademiet eller fra designskolen. Derudover har vi alle mange års undervisningserfaring i at arbejde med kunst sammen med udsatte mennesker. Dette har den fordel, af vi har stor tillid til vores faglighed og har et stort repetuar at tilbyde de unge i forhold til at udvikle sit udtryk. Det kan være dagligdags ting som bliver taget ud af deres sammenhæng og sat sammen på nye måder.

En kunstnerisk proces forudsætter, at eleven er i dialog med sig selv og tør udfordre sine egne personlige grænser for, hvad der er ”rigtigt” og ”forkert”. Kunsten skulle gerne udfordre og provokere og udfordre eleverne i deres forestilling om verden. Den kunstneriske proces skaber potentielt set bevidsthed om sammenhængen mellem den indre og ydre verden. Kunsten stimulerer kreativiteten og motivationen til at fordybe sig i indre processer og herigennem udtrykke sig. Kunst/kreativitet er et redskab til at optræne evnen til at få nye ideer, evnen til nytænkning og evnen til at se radikalt nye muligheder i den aktuelle livssituation.