Gro Akademi

Tølløsevej 1

4330 Hvalsø

tlf: 28 68 94 64

mail: info@groakademi.dk

mail til bogholderi: bogholderi@groakademi.dk

bank oplysninger:  Spar Nord bank Reg: 9011 Kontonr: 4582452992

CVR: 35171118

Åbningstid kontor: 10:00 -15:00

Som udgangspunkt har skolen ikke ansvar for den daglige transport, ligesom vi heller ikke finansierer denne. Der kan aftales en kørselsordning med din kommune.

Ved tvivl spørg skoles leder eller fundervisere. For elever, der ønsker at tage den offentlige transport, udbyder vi trafiktræning.

For yderligere information kontakt skolens leder eller – underviser.

Sygemelding skal foregå pr. telefon inden kl. 8.30 samme dag.

Eleverne har mødepligt til alle timer på alle hold og niveauer, med mindre der er tale om en gyldig fraværsgrund.

Skolens undervisere skal give tilladelse til, at en elev kan få fri fra undervisningen. Skolen rapporterer til elevens UU-vejleder, hvis elevens fravær er mere end to uger på et semester.

Eleverne skal holde ferie i de planlagte ferieperioder, se skolens ferier og fridage. Hvis der ønskes ferie på andre tidspunkter, skal helt særlige forhold gøre sig gældende.

Der skal ansøges skriftligt om dispensation. Ansøgningen stiles til info@groakademi.dk