GRO Køkken/Have er et uddannelsessted til køkken/gartnermedhjælpere. Vi vil tage udgangspunkt i den enkelte elev og med en differentieret undervisning. Vi bruger også køkken/have i vores STU tilbud.

Vores have ligger ved Dumpedalen 5 km. kørsel fra stationen. Grunden er 1780 kvm. og støder op til den vestlige bred af Elverdams åen.

Vi vil tilrettelægge undervisningen således, at hver elev kan arbejde med praktisk og teoretisk stof på den måde, der passer bedst til den enkelte elev. Klasseværelset vil være levende, og selve undervisningen vil forgår i køkkenet eller i haven. Vi vil taget på ture for at se og opleve andre steder hvor økologi og bæredygtighed er i fokus.

GRO Køkken/haven vil fokusere på kvalitet og etik, og selve Køkkenet tilbereder også maden til hele GRO´s øvrige elever og uddannelsesstedets personale 3 af ugens dage.

GRO køkken/have vil vi være åbent for inspirationer udefra. Vi vil have fokus på at åbne for menneskers sanser, dufte, lyde og smag. Vi vil skabe et anderledes køkken/have, som eleverne og lærerne med deres forskellige kvalifikationer bidrager med til helheden.

Vi vil lægge stor vægt på at arbejdet er meningsfyldt, og herigennem binder køkken/haven sammen på en naturlig måde. Det er vigtigt for GRO´s køkken/have, at have stærk kontakt og samarbejde med lokalmiljøet I Lejre kommune, især nu hvor Lejre skal blive økologisk.

 

Haven vil stå for:

 • Økologisk dyrkning af grønsager.
 • Økologisk dyrkning af frugt og bær.
 • Afgrøder i Ny-nordisk tradition.
 • Blomsterhave til pyntning af skolen.
 • Selvpluk.
 • Biavl.
Køkkenet vil stå for:
 • Mad uden tilsætningsstoffer.
 • Mad lavet fra bunden.
 • Råvarerne skal være 80% økologisk og helst lokal produceret.
 • Kødet skal stamme fra et dyreetisk forsvarligt opdræt.
 • Køkkenet tager udgangspunkt i skolehavens produktion og de lokale vildurter.
 • Mad som æstetisk og kulinarisk oplevelse.
 • Mad i ny – nordisk tradition.
 • Grøntsager spiller hovedrollen i maden.

Køkkenet tilbyder en sund og ernæringsrigtig mad til alle elever og ansatte på stedet. Samtidigt er det en arbejdsplads for skolens elever, som vælger køkkenfaget.
At arbejde i et køkken kræver at alle lærer at arbejde i et fællesskab, men samtidigt er den enkeltes præstation afgørende for det endelige resultatet.

Erfaringer fra andre skolekøkkener viser, at ernæring har en betydeligt effekt på elevernes trivsel og selvværd. I samarbejde med gartneriet bliver cyklussen fra jord til bord og gennem komposten tilbage til jorden tydeligt.

Skolehaven producerer frugt og grønt til køkkenet og oplever direkte køkkenets behov for havens afgrøder.

Haven giver eleverne en fornemmelse for jord og planter, en jordforbindelse som opbygger en forståelse for havens cyklus og samtidigt lærer eleverne det grundlæggende håndværk som produktionsgartner.

Og ikke mindst, det fysiske arbejde i haven giver eleverne en bedre kropsfornemmelse.

 

Vores projekt er at skabe liv og glæde og få mennesker til at mødes med afsæt i køkkenet, haven og GRO caféen.

Vi mener at med nærvær og kompetence inden for fagområdet vil det være muligt at lære hvordan man mærker kvaliteten ved råvarerne – friskhed – sprødhed?

Vi sanser, mærker, føler og dufter. Kort sagt ”Læring gennem sanseoplevelser” Haven og køkkenet er den perfekte blanding af muligheder til vores fremtidige elever.

 Formålet med undervisningen:

Eleven lærer at lave mad fra bunden.
Lærer almindeligt køkkenhygiejne og rengøring.
Handlingernes konsekvens bliver synligt med det samme, på godt og ondt.
Lærer at fokusere på opgaven.

At arbejde i team, alle arbejdsfunktioner er afhængig af hinanden og lige vigtige.
Social samvær, med samtidigt fokus på arbejdsopgaverne.

Viden om, hvor maden kommer fra og dens baggrund. At møde til tiden for at være med i hele processen.
Viden om betydningen af personlig hygiejne. 
Lærer forløbet i Køkkenet og dens proces.
Lærer om, hvor maden kommer fra og hvad der skal til for at producere det.
Lærer at arbejde med alle sanser.
Maden bliver spist i fællesskab, med en kærlig tanke til køkkenet og naturen.

At få jordforbindelse, at føle og dufte jord og planter.

Eleverne skal blive bevist om at vi alle er en del af en større økologisk sammenhæng/samspil.

Eleverne lærer at være kritiske og beviste til at vælge sunde og bæredygtige madvarer.

Eleverne lærer at lære med alle sanser.

Den direkte succes som eleverne oplever i køkkenet/haven styrker deres selvværd og arbejdsglæde.

Der vil være lagt vægt på at eleverne får praktisk information i hverdagen samt indsigter i hvor maden egentlig kommer fra, og hvad der skal til for at vores føde havner på vores tallerkner.

Underviserne vil arbejde i tæt forhold til hinanden, og herved kunne supplere hinanden i gennem praktisk planlægning og oplæring til eleverne hvor have og mave spiller hovedrollen.

Eleverne får oplæring i etablering af økologisk køkkenhave med frugttræer og buske. De lære at høste og den videre udarbejdelse af afgrøderne i køkkenet. Grønt affald fra have og køkkenet bliver til kompost.

Der vil også etableres bistader, hvor eleverne får mulighed i at lære og se biernes formål og vigtighed. Vi følger årstidernes gang!.

I køkkenet vil eleverne være med til at lave maden til de øvrige elever og skolens undervisere. De vil ud over selveste madlavningen, lære almindelig hygiejne, og de praktiske gøremål som følger et storkøkken.

At arbejde målrettet, konstruktivt og levere maden til tiden. Køkkenlinen bliver delvis biodynamisk og økologisk. Vi vil købe kød fra lokale landmænd hvor dyreetik er forsvarligt forvaltet og respekt for moder jord.

Uddannelsen vil have fokus på kvaliteten til den menneskelige selvopfattelse og behov for et aktivt samfundsliv, hvor man gør gavn med en faglighed og i dialog med omverdenen.

Eleverne skal støttes i at udvikle kvalifikationer og kompetencer, som de selv er med til at definere. Undervisningen har fokus på hver enkeltes elevs forudsætninger .

Undervisningen vil være levende og praktisk, der som indlæringen vil være på det praktiske plan, også teori kan være undervist på levende måde der som eleven vil opleve og sanse teoretiske principper.