GRO’s køkken og have er et uddannelsessted til køkken- og gartnermedhjælpere. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og via differentieret undervisning bruger vi  køkken og have i vores tilbud.

Vores have ligger ved Dumpedalen 5 km. kørsel fra stationen. Grunden er 1780 kvm. og støder op til den vestlige bred af Elverdamsåen.

Vi tilrettelægger undervisningen således, at hver elev kan arbejde med praktisk og teoretisk stof på den måde, der passer bedst til den enkelte. “Klasseværelset” er levende, og selve undervisningen foregår i køkkenet og/eller i haven. Vi tager på ture for at se og opleve andre steder, hvor økologi og bæredygtighed er i fokus.

GRO’s køkken- og havetilbud fokuserer på kvalitet og etik, og selve køkkenet tilbereder også maden til alle GRO´s øvrige elever og personale 3 af ugens dage.

I GRO’s køkken- og havetilbud er vi åbne for inspirationer udefra. Vi har fokus på bl.a. sanserne; dufte, lyde, synsindtryk, tekstur og smag og skaber på den måde en levende køkken- og haveoplevelse, hvor eleverne og lærerne med deres forskellige kvalifikationer bidrager til helheden.

Vi lægger stor vægt på at arbejdet er meningsfyldt, og herigennem bindes køkken og haven sammen på en naturlig måde. Det er vigtigt for GRO´s køkken- og haveteam at have stærk kontakt til og samarbejde med lokalmiljøet I Lejre Kommune.

Haven vil stå for:

 • Økologisk dyrkning af grønsager.
 • Økologisk dyrkning af frugt og bær.
 • Afgrøder i ny-nordisk tradition.
 • Blomsterhave til pyntning af skolen.
 • Selvpluk.

Køkkenet vil stå for:

 • Mad uden tilsætningsstoffer.
 • Mad lavet fra bunden.
 • Råvarerne skal være 80% økologisk og helst lokalt produceret.
 • Kødet skal stamme fra et dyreetisk forsvarligt opdræt.
 • Køkkenet tager udgangspunkt i skolehavens produktion og de lokale vildurter.
 • Mad som æstetisk og kulinarisk oplevelse.
 • Mad i ny-nordisk tradition.
 • Grøntsager spiller hovedrollen i maden.

Køkkenet tilbyder en sund og ernæringsrigtig mad til alle elever og ansatte på stedet. Samtidigt er det en arbejdsplads for skolens elever, som vælger køkkenfaget.
At arbejde i et køkken kræver, at alle lærer at arbejde i et fællesskab, men samtidig er den enkeltes præstation afgørende for det endelige resultat.

Erfaringer fra andre skolekøkkener viser, at ernæring har en betydelig effekt på elevernes trivsel og selvværd. I samarbejde med gartneriet bliver cyklussen fra jord til bord og gennem komposten tilbage til jorden tydeligt.

Skolehaven producerer frugt og grønt til køkkenet og oplever direkte køkkenets behov for havens afgrøder.

Haven giver eleverne en fornemmelse for jord og planter, en jordforbindelse som opbygger en forståelse for havens cyklus og samtidigt lærer eleverne det grundlæggende håndværk som produktionsgartner. Ikke mindst bidrager det fysiske arbejde i haven til, at eleverne får en bedre kropsfornemmelse.

Vores projekt er at skabe liv og glæde og få mennesker til at mødes med afsæt i køkkenet og haven.

Vi mener, at med nærvær og kompetence inden for fagområdet vil det være muligt at lære, hvordan man mærker kvaliteten ved råvarerne – friskhed – sprødhed?

Vi sanser, mærker, føler og dufter. Kort sagt læring gennem sanseoplevelser! Haven og køkkenet er den perfekte blanding af muligheder til vores elever.

 Formålet med undervisningen:

 • Eleven lærer at lave mad fra bunden.
 • Lærer almindelig køkkenhygiejne og rengøring.
 • Handlingernes konsekvenser bliver synlige med det samme – på godt og ondt.
 • Eleverne lærer at fokusere på opgaven.
 • At arbejde i team tydeliggør, at alle arbejdsfunktioner er afhængige af hinanden og lige vigtige.
 • Socialt samvær med samtidigt fokus på arbejdsopgaverne.
 • Viden om hvor maden kommer fra og dens baggrund.
 • At møde til tiden for at være med i hele processen.
 • Viden om betydningen af personlig hygiejne. 
 • Lære forløbet i køkkenet og dens proces.
 • Lære om hvor maden kommer fra, og hvad der skal til for at producere det.
 • Lære at arbejde med alle sanser.
 • Maden bliver spist i fællesskab med en kærlig tanke til køkkenet og naturen.
 • At få jordforbindelse og at føle og dufte jord og planter.
 • Eleverne skal blive bevidste om, at vi alle er en del af en større økologisk sammenhæng.
 • Eleverne lærer at være kritiske og bevidste om at vælge sunde og bæredygtige madvarer og -vaner.
 • Eleverne lærer at lære med alle sanser.

Den direkte succes, som eleverne oplever i køkkenet og i haven, styrker deres selvværd og arbejdsglæde.

Der er lagt vægt på, at eleverne får praktisk information i hverdagen samt indsigt i, hvor maden egentlig kommer fra, og hvad der skal til for at vores føde havner på vores tallerkner.

Underviserne arbejder i tæt forhold til hinanden, og herved supplerer de hinanden gennem praktisk planlægning og oplæring af eleverne, hvor have og mave spiller hovedrollen.

Eleverne får oplæring i etablering af den økologiske køkkenhave med frugttræer og buske. De lærer at høste og får erfaring med den videre udarbejdelse af afgrøderne i køkkenet. Grønt affald fra have og køkkenet bliver til kompost.

I køkkenet er eleverne med til at lave maden til de øvrige elever og skolens undervisere. De vil ud over selve madlavningen lære almindelig hygiejne og de praktiske gøremål, som følger med i et storkøkken, og at arbejde målrettet og konstruktivt og levere maden til tiden.

Køkkenlinjen er delvis biodynamisk og økologisk. Vi køber kød fra lokale landmænd, hvor dyreetik er forsvarligt forvaltet.

Uddannelsen har fokus på kvalitet, den menneskelige selvopfattelse og behovet for et aktivt samfundsliv, hvor man gør gavn med en faglighed og i dialog med omverdenen.

Eleverne støttes i at udvikle kvalifikationer og kompetencer, som de selv er med til at definere. Undervisningen har fokus på den enkelte elevs forudsætninger.

Undervisningen er levende og sanselig på såvel det praktiske som det teoretiske plan