Vi er et undervisningssted som giver mulighed for at sætte sig nye mål i tilværelsen og få støtte til at nå dem. For at opnå dette tilbyder vi en række aktiviteter i et nært læringsmiljø.

Vi er for voksne og unge som i en periode har behov for at opbygge sig selv menneskeligt,socialt og fagligt, for i sidste ende at blive uddannelsesparate og derved komme videre i deres personlige målsætninger.

Vi er også et sted for mennesker med særlige behov, som skal have et trygt og nært miljø, men samtidig blive udfordret i dagligdagen.

Gro tilbyder STU, særligt tilrettelagt undervisning, til unge mellem 16 og 25 år.

Gro kan tilbyde undervisning i kreative fag som Kunst og Grafisk design. Det at kunne give noget form og udvikle sin kreativitet, åbner op for nye sider af livet og styrker ens selvbillede.

Der vil også være mulighed for at lære meditation, hvis man har svært ved at koncentrere sig. Vi har også en lille have, hvor der dyrkes og høstes. Her vil vi følge naturens gang og finde ro. I huset har vi en Café, hvor der løbende bliver holdt arrangementer.

Der er også liv i huset om aftenen og i weekender, hvor der afholdes forskellige kurser bl.a. i meditation.

Vi har til huse i Hvalsøs stationsbygning og ønsker at denne gamle station fortsat skal være et levende og dynamisk sted i lokalsamfundet, hvor mennesker mødes på kryds og tværs.

Kom gerne og besøg os til en uformel snak, hvis du syntes vores sted kunne være noget for dig.

logo