Ny psykolog-funktion på GRO

Torsdag d. 31. august opstarter jeg som psykolog på GRO.
Min opgave fordeler sig ud over 3 områder.

Samtaler

Først og fremmest tilbyder jeg samtaler med de unge i GRO. Formålet med disse samtaler er i udgangspunktet ikke egentlig terapi men snarere en mulighed for at få hjælp til at få sat struktur og fokus på et problemområde. I samtalen vil vi i fællesskab identificere nogle af problemets bestanddele og undersøge hvilke nye tilgange vi eventuelt kan forsøge os med for at mindske problemets omfang og styrke.

Feed back til GRO-personalet

I og med at jeg har samtaler med de unge vil jeg også møde dem i et nyt ’rum’ der muliggør ny viden om- og forståelse for de unge og deres udfordringer. Denne viden er vital i forhold til det daglige arbejde med eleverne på værkstederne. Min opgave som psykolog vil derfor også være at videregive relevant information til personalet, som herfra kan trække på denne viden i deres daglige arbejde med eleverne.

Sparring/vidensdeling/refleksionsrum

En tredje opgave som jeg udfylder på GRO er at facilitere refleksioner, sparring og fokuseret viden vedrørende det daglige arbejde med eleverne. Denne funktion yder jeg på pædagogiske dage og på personalemøder, hvor jeg vil byde ind med viden og psykologisk perspektiv på de problemstillinger som bliver lagt frem.

Min faste månedlige dag på GRO vil være den sidste torsdag i hver måned.

Mange gode og varme hilsner
Erika Hansen
Cand. psych.