Praktisk info

Tølløsevej 1

4330 Hvalsø

”Det er den gamle stationsbygning i Hvalsø.”

Lokaler og toiletforhold er tilgængelige for kørestolsbrugere.

Transportmuligheder

Som udgangspunkt har skolen ikke ansvar for den daglige transport, ligesom vi heller ikke finansierer denne. Der kan aftales en kørselsordning med din kommune.

Ved tvivl spørg skoles leder eller fundervisere. For elever, der ønsker at tage den offentlige transport, udbyder vi trafiktræning.

For yderligere information kontakt skolens leder eller – underviser.

Fravær og sygemelding

Sygemelding skal foregå pr. telefon inden kl. 8.30 samme dag.

Eleverne har mødepligt til alle timer på alle hold og niveauer, med mindre der er tale om en gyldig fraværsgrund.

Skolens undervisere skal give tilladelse til, at en elev kan få fri fra undervisningen. Skolen rapporterer til elevens UU-vejleder, hvis elevens fravær er mere end to uger på et semester.

Eleverne skal holde ferie i de planlagte ferieperioder, se skolens ferier og fridage. Hvis der ønskes ferie på andre tidspunkter, skal helt særlige forhold gøre sig gældende.

Der skal ansøges skriftligt om dispensation. Ansøgningen stiles til info@groakademi.dk

 

Ferie- og fridage for skoleåret 2018 

Påskeferie:                     mandag den 26. Marts – mandag den 2. Marts

St. Bededag:                 fredag den 27. april

Kr. Himmelfart:              torsdag den 10. Maj – fredag den 11. Maj

Pinse:                           mandag den 21. juni

Sommerferie:                mandag den 25. Juni – fredag den 6. August

Efterårsferie:                 mandag den 15. oktober – fredag den 19. oktober

 

I praktik på Gro Akademi

Vi kan tilbyde praktik på Gro Akademi for dem som kunne have interesse i at gå på vores sted. Vi har altid to gratis dage men ved aftale om længere tid koster vi 600,- per dag.

Vi tilbyder praktik hos følgende samarbejdspartnere

Praktikforløbet kan vare fra fem dage og op til en måned. Vi er i tæt dialog med lokale virksomheder og foreninger. Dette giver gode betingelser for, at den unge kan få en så realistisk tilgang til arbejdslivet som muligt.

Priser for STU eller §104

Kontakt:
info@groakademi.dk
tlf. 28689464